Plan Podziału

W dniu 1.03.2022r. Zarząd Spółki przyjął plan podziału według następujących zasad:

  • Plan Podziału [pobierz]
  • Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale [pobierz]
  • Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji o podziale [pobierz]
  • Załącznik nr 3 – Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej [pobierz]
  • Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 lutego 2022 r. [pobierz]
  • Bilans Spółki Dzielonej na dzień 1 lutego 2022 r. [pobierz]
  • Załącznik nr 5 – Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz umów, zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej [pobierz]
  • Załącznik nr 6.1 – Zgoda wspólnika Roberta Rozesłańca [pobierz]
  • Załącznik nr 6.2 – Zgoda wspólnika Piotra Jurkiewicza [pobierz]
  • Załącznik nr 6.3 – Zgoda Villa Sichów [pobierz]

Struktura organizacyjna

Firma Nextep Technologies działa w oparciu o następującą strukturę organizacyjną:

struktura organizacyjna

Prezes Zarządu

Piotr Jurkiewicz

Księgowość i Administracja

Główna Księgowa

Główna Kadrowa

Dział produktowy

Dział odpowiedzialny za opracowywanie rozwiązań z rodziny MyMeter, związanych z elektroniką, energetyką i ciepłownictwem.

Dział usługowy/serwisowy

Dział odpowiedzialny za rozwój oprogramowania, wsparcie Klientów w zakresie szeroko rozumianego IT, dostarczanie kompetencji związanych z dedykowanym oprogramowaniem, a także utrzymywaniem i zarządzaniem systemami informatycznymi.